• KOMPOST

JAKÝ JSTE TYP OSOBNOSTI? ŘEKNE VÁM TO VÁŠ NOS!

Hedvika Zídková
Červen 18, 2015
Určování osobnostních typů revoluční metodou TAN (Types according nose).

 

A-Mops

Jste typem osobnosti, která se vyznačuje především typicky mužskými povahovými rysy. Jste výkonní se sklonem k technickým činnostem. Povahově jste poměrně vyrovnaní, verní a bezkonfliktní. V sociálním životě jste převážně uzavření se sklony k mlčenlivosti. Přesto se však vyznačujete dobrotivou povahou a upřímností. Vynikáte v oblasti stavebnictví, techniky, strojírenství a jiných fyzicky náročnějších aktivitách. Nevadí vám fyzická práce, jakožto i pobyt v přírodě a péče zvířata či rostliny. Oproti ostatním povahovým typům oplýváte sportovní zdatností a vytrvalostí. Jste materiálně a prakticky založeni. Nové schopnosti si raději osvojujete praxí a v hodnotovém žebříčku dáváte přednost materiáliím.

B-Skoba

Jste emocionálně ladění jedinci s originálním, intuitivním a tvůrčím myšlením, a jednoznačně se řadíte mezi umělecké typy. Jste nestálí, velmi flexibilní a nezávislí. Dále pak otevření vůči svému okolí a mnohdy reagujete velmi emotivně nebo expresivně. Rádi si užíváte veškerých životních radostí a nebojíte se své pocity vyjádřit jakoukoliv formou umění. Negativně reagujete na stereotypní či konvenční chování. Jste velmi nevázaní, impulzivní a ve svém životě velmi neuspořádaní. Máte sklony k chaosu a nepořádnosti. Více než materiální svět vás zajímá emocionální a estetické prožívání života.

C-Kos

Spadáte do takzvaného sociálního typu osobnosti. Jste velmi sdílní, přátelští a extrovertně zaměření. Máte sklony k altruismu a idealismu. Rádi spolupracujete s ostatními a účastníte se veřejného sociálního života. Rádi komunikujete s ostatními a nabízíte pomoc, ať už zaměřenou na psychickou podporu, či na fyzickou výpomoc. Jste velmi sensibilní až empatičtí a s ostatními lidmi jednáte s nejvyšším taktem, ohleduplností a ušlechtilostí. Vyhledáváte pozice, kde byste se mohli skupinově podílet na tvorbě něčeho nového. Rádi diskutujete a řešíte problémy ostatních. Sami sebe berete jako společnosti prospěšného jedince, který má pochopení a oplývá nadměrnou vřelostí ke svému okolí.

D-Vrána

Jste podnikavý typ a rádi se při práci i běžném životě spoléháte především na sebe. Jste svědomití, odhodlaní a schopní ke svým cílům využít jakýchkoliv ekonomických či politických prostředků. Oplýváte vysokou schopností argumentace, stejně jako přesvědčivosti a organizačních schopností. Rádi jste středem týmu, kde můžete uplatnit své dominantní vlastnosti. Ve svém snažení se orientujete především na své vlastní cíle, než na prospěch ostatních lidí. Perfektně se uplatníte jako reprezentanti nebo mluvčí velkých společností. Sami sebe vnímáte jako vysoce ambiciózního a dominantního jedince, který však v některých situacích pozbývá taktu. Jste netrpěliví a máte sklony k ukvapeným závěrům.

E-Okurka

Jste konformně ladění jedinci, praktičtí a výkonní, se sklony k pečlivosti. Názorově jste velmi konzervativní a stálí. Neoplýváte společenským chováním a mezi lidmi jednáte spíše defenzivně. Nejste společensky naladěni, ale cítíte se dobře v pevně strukturovaném prostředí, kde jste si jisti svým místem a pozicí. Své organizační schopnosti dokážete maximálně využít při pracovním procesu, kde jsou pevně stanoveny role a úkoly. Jste velmi zodpovědní a schopní vykonávat velké množství vedlejších či administrativních činností. Díky tomu máte předpoklady pro vykonávání širokého spektra zaměstnání.

 

A, B, C, D anebo E? Hlasujte v anketě pod článkem:)

Ohodnoťte tento článek!

Anketa

Jaký jste typ osobnosti?

KOMENTÁŘE

PODOBNÉ ČLÁNKY